Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.03.2010 12:27 - Голямата лъжа за славяните - II /свидетелства за „подреждането” на българската история/
Автор: saradiva Категория: История   
Прочетен: 43231 Коментари: 61 Гласове:
20

Последна промяна: 29.03.2010 21:11

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

 

Вероятно сред  най-„подрежданите” истории на държавите в Европа е тази на България. Стъкмяване гръцко, натъкмяване руско, заличаване турско, „подреждане” съветско, сега пък напън на „цялото старческо воинство” … Няма край!

Та рекох да попиша малко днес…:)

Докато дълбаем в далечното минало, не бива да пропускаме и подчертаването на нашето "недавно", когато най-много са били окрадени и изманипулирани останалите следи и доказателства за достойната история на България! Процесите са протичали не без активното участие на "българските" "учени" и в подчинение на съветската репресивна "научна" машина, т.е. в продължение на директива, наложена от тях! Повечето от измайсторените лъжи в историята ни се преподават и до днес в българските училища и университети, защитават се докторати и научни звания в „българската” „академия” на „науките”, издават се български книги на „български” „историци” и т.н...

Предоставям ви откъс от една от многото публикации и „трудове”, написани от слугинажните „учени” след 9-ти септември 1944 г. След тази дата гласовете на  мислещите историци, работещи за историята на България замлъкват. Мълчат и до днес. Проговарят едва като напуснат България. И слава Богу, че поне можем да ги четем… 

Сред цитирания текст съм добавила в скоби несдържан коментар и се надявам на вашите „под черта”. Правописните и пунктуационни пропуски и грешки в текста са допуснати от „професора” и с удоволствие оставям да ги отбележите, защото са още един детайл, подчертаващ нивото на т.нар. „научен елит” в България.

Ето - четете:

"Върху някои проблеми на българската историческа наука
 (Исторически преглед, година девета - София, 1953 - книга шеста )
От проф. Христо Христо
 

„…В числото на най-важните проблеми на българската история, които след излизането на труда на Й. В. Сталин „Марксизмьт и въпросите на езикознанието“, получиха правилна постановка /?!?!/ и възможност за научно разрешаване, на първо място стои въпросът за произхода на българския народ и за създаването на българския език, а във връзка с това и въпросът за образуването на българската държава. /Забелязахте ли кой е въпросът, който стои НА ПЪРВО МЯСТО?”/

Буржоазните историографи бяха безсилни да дадат правилно, научно обяснение на този въпрос. Основната причина за това се криеше в порочността на буржоазната методология и в класовата ограниченост на буржоазната историография. /Брей-й-й, брех!/ Отразявайки класовата политика на българската буржоазия при изясняването на този въпрос, макар да признаваха славянския произход на българския народ, в своите съчинения повечето буржоазни историографи прокарваха антиславянски и шовинистични концепции. Под влиянието на западната буржоазна историография те всячески се стараеха да омаловажат ролята и участието на славяните в образуването на българската държава и в развитието на българската култура. Славяните по мнението на буржоазните историографи били лишени от „държавотворни способности“. Поради това, ако на Балканския полуостров не били се явили прабългарите, носители на такива „държавотворни способности“, славяните постепенно щели да се претопят и да изчезнат. /Чувате ли бученето на манипулативната идеологическа преса?/

„Ако тоя край (т.е. претопяването на славяните – Хр. Хр.) не настъпи – пише буржоазният историограф проф. П. Мутафчиев, – а мнозинството от балканското славянство се запази като етническа цялост, за да се оформи в цялото пространство от Черно море до албанските брегове до Адриатика и от дунавската делта до Олимп и Пинд като един народ, който преживя вековете, заслугата за това се дължи на един нов фактор. Това са били туранците – прабългари, които засядат в североизточните покрайнини на полуострова тъкмо в началото на тая съдбовна епоха.” /Другият глупак – златарският продължител на приказката за „засядащите туранци”:):):)/

Същите мисли развива буржоазният историк на славянското право проф. Вл. Алексиев две години след 9 септември 1944 г. „Българските славяни — пише той, - които образуваха основата на българската държава, биха за дълго още време останали в невъзможност да образуват самостойна държава и биха се претопили от византийската, световна за онова време държава, ако не бяха дошли първобългарите с казаната своя цялостна военна организация и с цялостните си държавни представи.”

Оттук произлизаше крайното възвеличаване на прабългарите, на които се приписваха качества и заслуги, каквито те в действителност не са имали или са имали в много малка степен. Поради това усилията на буржоазните историографи и археолози се насочваха към изучаване главно на тяхната история и култура. Това се правеше с определена политическа цел – да се улесни антиславянската и шовинистична политика на българската буржоазия. /:?: /

„Подчертаването на значението на прабългарите като строители на държавата на славяните, на тяхната култура и пр. – пише съветският историк проф. Никитин – беше не само фактически невярно, но стана и пряка проява на шовинистична и фашистка тенденция, за да се противопоставят прабългарите на славяните.”/?!?!?!?! Пък после нека ми разправят, че аз съм си измисляла конспирации и манипулации!!!/ 

Особено любима за буржоазните историографи и археолози преди 9 септември 1944 г. беше теорията за хунския произход на прабългарите. /Измишльотините в българската история не са от вчера, т.е. от 9 септ.!/

Създадена беше истинска хуномания, която се използуваше като средство на „антиславянска, по същество антисъветска пропаганда”/ Забелязахте ли – не аз, а ТЕ подчертават, че „антиславянска” е равно на „антисъветска”!!!/. 

/Оттук нататък следва шамарене под надслов: ”Как гарван гарвану око вади” или „Надпревара за приза „По-, по-, най-предател на България”. Четете и запомняйте:/

За засилване на хуноманията допринесе извънредно много нaй-изтъкнатият български буржоазен историограф проф. В. Н. Златарски, който в своя основен курс по история на средновековна България всячески се стараеше да омаловажи ролята и значението на славяните при образуването на българската държава и развитието на българската култура, изтъквайки на първо място прабългарите, или както той се изразяваше, хунобългарите. /Забелязахте ли „професорската” формулировка: най-изтъкнатият изтъквайки омаловажава?:):)/

Въпреки съществуването на известни славянофилски чувства и тежнения у него и въпреки признанието, че славяните са основната маса на българския народ, в първия том на своята „История на българската държава през средните векове” проф. Златарски отделя за славяните само 13 страници популярно изложение, а за прабългарите – от появата им в Европа до образуването на българската държава – повече от 100 страници. /Колко важен „научен” критерий за оценка!!!:):):)/

Едновременно с това в буржоазната историография съществуваше съзнателен стремеж към отричане или омаловажаване ролята и участието на завареното на Балканския полуостров тракийско население в образуването на българската народност. Това бе продиктувано от шовинистични съображения. /Ето илюстрация как е била разбутана историята, за да се разчисти място за „славянското море” – към прелетната теория на Златарски се добавя и тази за липсата на траки при идването на „великите славяни” на опустелия полуостров!!!!/ То се отнася особено до споменатия по-горе буржоазен историограф проф. Мутафчиев, който в книгата „Българи и румъни в историята иа дунавските земи” прокарва „теорията” за изселването и унищожаването на тракийското население от източната половина на Балканския полуостров по време на т. нар. велико преселение на народите.

След 9 септември 1944 г. в историческата наука бяха направени сериозни опити за разрешаване на въпроса за произхода на българския народ и за създаването на българския език, а във връзка с това и на въпроса за образуването на българската държава. За съжаление обаче голяма част от тези опити изхождаха от позициите на маризма. Това се отнася главно до някои изследвания на акад. Державин, комуто българските историци дължат извънредно много за своето методологическо преустройство и развитие след 9. IX. 1944 г. и за разрешаването на редица проблеми на българската история. Придържайки се към теорията на Н. Я. Map за единството на етногенезиса и глотогенезиса и за стадиалното развитие на народите и езиците, акад. Державин считаше, че южните славяни и специално славянобългарите са един нов етап (стадий) в развитието на траките, а славянобългарският език – нов етап в развитието на тракийския език. Или с други думи акад. Державин отричаше преселението на южните славяни на Балканския полуостров, отричаше миграцията и твърдеше, че славяните са се създали като славяни на териториите на полуострова чрез преминаването на местното тракийско население в един по-висок етап на своето развитие, а именно индоевропейския.

/Сега гледайте какво става:/  

Това твърдение на акад. Державин днес, след пълния разгром на Маровите „теории” за единството на етногенезиса и глотогенезиса и за стадиалното развитие на народите и езиците, се отхвърля като неправилно, ненаучно.

/И сега следва научното:)/

Това направи през миналата 1952 г. и сам акад. Державин в едно свое писмо до редакцията на сп. „Вопросы истории”. /Т.е. обектът е обработен и вкаран в правия път!!!/

След публикуването на труда на Й. В. Сталин „Марксизмът и въпросите на езикизнанието” въпросът за произхода на българския народ и създаването на българския език получи възможност за правилно, научно изясняване. Заедно с това получи възможност за правилно, научно изясняване и въпросът за образуването на българската държава. /Тъй де: добре че беше татко Сталин, иначе щяхме да си мислим, че сме си българи, а не славяни, и че езикът ни е български, а не славянски, и че държавата ни е българска, а не славянска…:):):) !!! Спомняте ли си равенството „славянско=съветско”? Ха сега си направете изводите!/

Известно е от историческите извори, че славяните не са автохтонни (местни) жители на Балканския полуостров. В земите на полуострова те се заселват през VI и VII в. въз войни с Византия, разрушавайки господствуващия в нея по това време робовладелчески строй. /:?:  / На полуострова славяните заварили значително романизирано и елинизирано или запазило своята самобитност тракийско население, което било жестоко угнетявано и експлоатирано от господствуващата византийска робовладелска аристокрация (Брей!?! ). Поради това тракийското население съдействувало на славяните за събаряне властта на робовладелската аристокрация в земите на полуострова и за премахване на самия робовладелски строй /Това сигурно също го пише в изворите?!.. Ама нали уж траките бяха изчезнали, как така са „съдействали”?!?!?!/.

При заселването си на Балканския полуостров славяните се намирали в период на разложение на родово-общинния строй и образуване на антагонистични класи, период на формиране елементите на нов икономически строй, основан върху частната собственост на средствата за производство. Оттук произтичала необходимостта от образуването на нова надстройка, на първо място от образуването на държава, която била и резултат на опасността от страна на Византия и аварите. /Перфектна илюстрация за марксистко-ленинска „научност” в наукообразното творчество!:):) Следват още такива:/

След заселването си на Балканския полуостров славянските племена били в навечерието на образуването на държава. Процесът на класообразуването у тях се развивал извънредно бързо. Старите рамки на родовия строй били разрушени Появила се нужда от образуването на държава. Тя била създадена в последната четвърт на VIІ в. и в лицето на т.нар. съюз на седемте славянски племена, или колена, имала своята първа организационна форма.

/Няма нужда от извори и артефакти за измишльотината – важното е да се пише съгласно поръчката и да е от „професор”, нали?

Следва кулминацията на глупостта, продажничеството, предателството и манипулацията:/

В същото това време на Балканския полуостров идват прабългарите на Аспарух. Тяхната роля npи настаняването им на полуострова се свеждала до укрепване на създадената или създаващата се славянска държава./?!?!/ Прабългарите съвсем не са играли ролята на „държавотворен фактор“. В своето обществено-икономическо развитие те се намирали на същата степен на развитие както славяните и в сравнение с тях представлявали незначително малцинство. /?!?!/ Това се вижда най-добре от изчезването на прабългарския език, който при заселването на прабългарите се кръстосал с езика на многобройното славянско население и постепенно изчезнал, без да остави никакви особени следи в днешния български език. /?!?!/

„При кръстосването – пише И. В Сталин – един от езиците обикновено излиза победител, запазва своя граматически строеж, запазва своя основен речников фонд и продължава да се развива по вътрешните закони на своето развитие, а другият език губи постепенно своето качество и постепенно отмира.“ /- пише най-изтъкнатият историк и езиковед за всички времена, бащата на народите, Й.Сталин:):):)!

Тези глупости днес можем да прочетем във всеки учебник, както и в коментарите срещу „лошите автохтонисти-дилетанти”:):):)

И още глупости:/

Така станало и при образуването на българския език. В случая решаваща роля изиграл езикът на славяните, който при кръстосването излязъл победител над прабългарския език и над езика на завареното тракийско население. Езикът на прабългарите заедно с претопяването им в славянското море постепенно изчезнал. Oт него днес са останали не повече от 15-20 думи, от които половината са спорни. Същото станало и с езика на завареното тракийско население, което постепенно влиза в състава на българската народност и изгубва своя език и самобитна култура. Oт езика на тракийското население са останали също само някои думи, които влизат в речниковия състав на българския език. /Все едно чета „веселите старчета”. Какая здесь разница, товарищи?!?!?!/

Победата на славянския език при кръстосването му с езика на прабългарите и на завареното тракийско население и претопяването на последните в славянското море показват, че славяните са съставяли основната маса от производители в българските земи и са играли най-важна роля в обществено-икономическия и културен живот на страната. При това положение в светлината на труда на И. В. Сталин „Марксизмът и въпросите на езикознанието“ пред българската историческа наука стои като основна задача провеждането на задълбочена и непримирима критика на всички извращения и фалшификации, създадени от буржоазната историография за ролята на славяните в началния период на българската история. Необходимо е решително и завинаги да се скъса с „теориите” за приоритета на прабългарите при образуването на българската държава и при създаването на българската култура.

/Тъй ами, какво общо имат българите с българската култура и със създаването на българската държава, и със всичко българско?! Туй си е чисто славянско дело. Пък славянско ще рече съветско. Толкоз! Сталин го рече и отсече:):):) :):):)/

Това трябва да стане чрез набиране на нов фактически – главно археологически – материал и чрез правилно използуване достиженията на съветската историческа и археологическа наука за ранния период от развитието на славяните….”

/Археологическият материал още го търсят, пък все тракийски и ПРАбългарски намират! А „правилното използУване на достиженията” доведе до пълен крах на българската историческа наука – днес тя не е нито българска, нито историческа, нито наука. Продължителите на Сталин днес са „развеселяващи старчета и рано одъртели младоци”, бдящи денонощно пред компа за „вражески буржоазни елементи” сред форумите и блоговете. 

За съжаление обаче все още учебниците за ученици и за учители изобилстват от подобни глупости. А приведеният откъс от „научна” статия на „научен работник” в БАНята илюстрира как и в името на какво е наредена „правилната линия” за Голямото стъкмяване на лъжи в българската история…

Берлин, 22 март

 
Гласувай:
221. rpatel - Идеологията е страшно нещо. Нас...
25.03.2010 12:57
Идеологията е страшно нещо. Наскоро прочетох, отново, книгата за Сталин на Бунич и ми настръхна косата! Че и тук е било страшно след 9-ти септември, било е, ама там да знаеш какво е било... страх, не, ами ужас! Така, че не историята ще пренапишеш, ами не знам какво, само и само да оцелееш! Че попаднеш ли в някой от лагерите на другаря Сталин... иначе, аз съм завършила история и ми е пределно ясно, че 90 % от старите учебници са пълни с идеология, номерът е да се научиш да виждаш отвъд клишетата. Защото, авторът иска или не, е трябвало да включи идеите на другарите Сталин и Ленин, както и на Маркс, иначе просто няма никакъв шанс книгата му да бъде издадена. Така, че не бързай да ги съдиш. Не всички са били с толкова промити мозъци колкото изглежда. Но просто са нямали избор. Я си написал нещо извън общоприетото, я са те привикали в милицията да даваш обяснения! И ако се оттървеш само с уволнение, пак е добре. Страхът просто е страшна сила! Така, че много години ще трябват да минат за да се освободи нашата история от всички идеологически глупости. На 28 съм, но дори и аз съм ги учила всички тия простотии, особено по история на Русия, пък какво остава за хората от предишното поколение.
цитирай
2. breeze - О, ужас...
25.03.2010 13:05
Поздрави!
цитирай
3. saradiva - Този страх е в минало време, rpatel
25.03.2010 13:34
Здравей, Рокси! Едва ли другите читатели и коментатори на постингите ми ще се почувстват пренебрегнати, ако ти кажа, че най-много досега ме е зарадвал този твой коментар. Защото си момиче, защото си историк и защото си прекрасен пример за преминаване през мухлясалите кабинети на "старчоците", без поемане и на троха от отровните им захранки. Поздравявам те от цялото си сърце!!!
Веднага, след като прочетох коментара ти, си казах: "Е-ех, Слава Богу, имало надежда!" ... Благодаря ти за надеждата, Рокси!
Иначе отговорът ми е:
Да, било е ужас и хората са се страхували. Проф. Хр.Хр. е избрал да бъде сред предателите на България от страх, с който днес може да се оправдае. Но от какво се страхуват ДНЕС "старчетата" и техните папагалстващи последователи?! Защо повтарят лъжата и защо продължават да предателстват?! Аз имам мой отговор и го подчертавам в постовете си. И се радвам, че "старчетата" постоянно си навират муцунките тук и си получават дозите шамари, заредени спешъл для них :):):) ...
Но
Нали е нормално и задължително ние, днешните българи, живеещи в демократична България, да настояваме да се пренапише Историята на България?!
Нали е нормално и задължително идеологемите да бъдат изхвърлени от страниците на учебниците за ученици и за учители?!
Пък нека си запазят титлите "старчетата". Те и без това ги признават само в Москва и никъде другаде...

Пишеш за "старите учебници", но нали има нови?! Именно срещу тяхното съдържание недоволствам, Рокси. Защото днес би трябвало авторите им да имат избор.. Но..
>>"Страхът просто е страшна сила!"
Да права си, Рокси, но той вече е в минало време. Затова е време писалите под страх да си признаят грешките и да пренапишат историята ни!
Или да си отидат завинаги.
цитирай
4. анонимен - Автохтонизма не е от вчера ...
25.03.2010 13:50
"Придържайки се към теорията на Н. Я. Map за единството на етногенезиса и глотогенезиса и за стадиалното развитие на народите и езиците, акад. Державин считаше, че южните славяни и специално славянобългарите са един нов етап (стадий) в развитието на траките, а славянобългарският език – нов етап в развитието на тракийския език. Или с други думи акад. Державин отричаше преселението на южните славяни на Балканския полуостров, отричаше миграцията и твърдеше, че славяните са се създали като славяни на териториите на полуострова чрез преминаването на местното тракийско население в един по-висок етап на своето развитие, а именно индоевропейския."
.......................................

След този цитат Маноловци може би ще нарекат акад. Державин "халтурко" ?!
цитирай
5. saradiva - Още
25.03.2010 13:52
>>> "След този цитат Маноловци може би ще нарекат акад. Державин "халтурко" ?!"

И дилетант!!!
цитирай
6. vestvi - Нямам вашите познания,
25.03.2010 14:01
но добре си спомням, как като ученици се чудехме защо сме славянска държава, а пък са казва България. Не си спомням какво ни отговори учителката тогава... но получих отговора сега, след 30 години:)
цитирай
7. rpatel - Е, нещата все пак са тръгнали в пр...
25.03.2010 14:10
Е, нещата все пак са тръгнали в правилната посока, за съжаление много бавно. Но все пак... а и аз не съм голям специалист в новата и съвременната история. Точно защото не съм почитател на идеологията избрах да специализирам западноевропейско средновековие. Не че и за този период не са писани всякакви щуротии, ама все пак, не е като новата история. Там направо е страшно!
Стана ми много интересно, че пишеш за такива неща. Браво! Обикновено и до днес, поне в историческия факултет на СУ, хората не говорят много много. Виж, на кафе е друго. :-)) Не ми казвай, че си колежка. А и аз, за съжаление още не съм 100 % историк. Само 99%. До лятото трябва да си напиша дипломната работа и тогава вече ще мога гордо да се нарека магистър. Но пък както ти писах в лични, покрай баща си, познавам много хора в тези среди. Така, че май съм историк от как съм се родила. :-))
цитирай
8. saradiva - Това е само един от изворите на Лъжата
25.03.2010 14:33
Здравей, vestvi ! Не е нужно човек да има задълбочени познания по история /както и по литература, география и т.н/, за да се усети, че го лъжат. Моториката е проста: докато четеш или учиш попадаш на твърдение, което не ти звучи логично. Задаваш си въпроси, търсиш отговорите им. И ако откриеш, че всъщност истината е съвсем друга, започваш да се питаш защо някой лъже? Пак търсиш и научаваш причината. Побесняваш /или не/, особено щом разбереш, че този "някой" служи на "някои", които са се захванали да промият мозъците на хората и да смачкат корените им...
А в постинга ми по-горе съм представила ЕДИН ОТ изворите на лъжата. Има и други, с други крадльовци. Предателите обаче са същите...

цитирай
9. анонимен - Лиляна Славова
25.03.2010 14:57
Забравихме че беше точно така.Учеха ни колко първобитни са били прабългарите и че славяните са ни образовали и как са ни направили държава. Коментарите ти са точни и не виждам как ще ти опонират тези старчета.Нарицателното за тях ми хареса. Бъди здрава и жива.
цитирай
10. анонимен - Македонска нация ?!?
25.03.2010 15:24
Още едно отроче на чичко Сталин стои непокътнато и неоспорено официално, а това е "Македонската азбука" и "Македонската нация".
Всички знаят, че това е творение на Сталин и Коминтерна и всички мълчат включително и западните демокрации.
Няма приятели ... има вечни интереси тук на Балканите.
цитирай
11. saradiva - За 10. анонимен
25.03.2010 15:38
Прав/а си.
Но тази тема непрекъснато се обговаря и никой не отрича, че македонците крадат здраво история от всички балкански държави и най-много от нашата. Ето виж това:
http://www.vbox7.com/play:718b1c9f
Да се чуди човек да плаче ли, да се смее ли или да хване клавиатурата и ...

НО
Преди време в предаване за Македония, мисля, че беше по ББС, водещият представи македонците като славяни. До вечерта бе подаден протест от македонското външно министерство, в който категорично се подчертаваше, че в Македония няма славяни и че в Македония живея САМО МАКЕДОНЦИ...

А с името България и с истинската българска история "наши и чужди гости" си бършат ... мишниците, а нашите държавници и историци се усмихват угоднически. Това не те ли трови повече от македонските идиотизми?
цитирай
12. saradiva - За Андрей
25.03.2010 15:50
andrei написа:
Най-простото определение за тях е;рубладжии!!!


Андрей, ако бяха вземали само рубли - халал да им са! Ама си получаваха и получават заплатките си най-вече от българските данкъплатци. Ето това е големият цинизъм - плащахме им и продължаваме да им плащаме, за да ни изкарват монголци и потомци на диваци. Но най-вече за да променят идентичността ни, за да ни смачкат заслуженото самочувствие, за да ни накарат да се чувстваме чужди на земята си и за да сме народ без корен...

andrei написа:
Желанието на руските политици и историци,да принизяват и фалшифицират,българската история,показва липсата на памет и липса на основание да кажат истината,за себе си, която хич не е лицеприятна.


Хич не им липсва памет. Всичко знаят и с всичко са наясно! Затова и най-много мачкат българския корен - трябва им руска история и руска писменост. Пък малко да копнат - все българско изкача!:):):)
цитирай
13. saradiva - За силата на аргументите и за аргументите на силата
25.03.2010 18:21
andrei написа:
Настървението, с което руснаците определят себе си като славяни и искат да го наложат и на други народи е бягство от нарицателното варвари и sklave.С тези имена са били познати те за европейските народи.Варварски племена,без държавност,писменост и култура.

------------------
Когато липсва силата на аргументите, се прилагат аргументите на силата. С други думи - настървение именно е било нужно на "братушките", за да им се изпълнят имперските мераци. На тях все са им липсвали факти и аргументи за древност, а малкото хубаво в историята им все с България е било и ще бъде свързано. И ето -хващат се за "славяните", наричат българите "славяни, и хоп - историята им е стъкмена.
Така е и при гърците - и те са си стъкмили, каквото са могли /тези пък са емблема за крадена история!/; македонците - и те веят байраци, и приказват с настървение, и хубаво-лошо нещо все са си накурдисали, та да прилича на история; сърбите, румънците, че и хърватите и албанците - стъкмяват с настървение - къде вярно, къде измислено, но работата се нарежда и кой ти гледа...
И всичките все с едното голо настървение - избарали са си истории - та дрънкат!
А българите - нищо! Преписват соц-учебниците, хрантутят "старчета" и дума не обелват - нито за орязани територии, нито за орязана история, нито пък за орязана и разсипана култура...
И за всичко това България няма нужда от настървение, ЗАЩОТО ИМА ФАКТИ!
Т.е. не ни е нужен аргументът на силата - ние имаме силата на аргументите!!!И древна история,и древна култура, и древна религия, и древна писменост. Български!
И български се наричат и до днес!
Но сме свидетели на настървение да се пази лъжата и да се продължава предателството...
цитирай
14. анонимен - Вили
25.03.2010 21:37
"Й. В. Сталин „Марксизмът и въпросите на езикизнанието” въпросът за произхода на българския народ и създаването на българския език получи възможност за правилно, научно изясняване. Заедно с това получи възможност за правилно, научно изясняване и въпросът за образуването на българската държава."

Сталин освен вожд на нациите историк и филолог ли е бил?
Аз съм потресена относно "научното изясняване за образуването на българската държава". Нашите историци са огромни длъжници през българския народ, защото вече не живеем по времето на Сталин и не се пишат научни трудове под дулото на шмайзера или пистолета. Какъв им е проблема за да оправят кашата нашите учени?
цитирай
15. анонимен - Йончева: Възмутена съм
25.03.2010 21:46
Колкото повече чета толкова повече се възмущавам от фалшивата и зашита с червени конци история на България. Няма ли достойни български учени да излязат и в нашия национален ефир да направят опровержение относно написаните измислици-премислици като това на проф.Хр.Хр.? И какъв професор трябва да си щом пишеш такива абсурди?
цитирай
16. анонимен - а–дър
25.03.2010 21:48
А пък това е част от предговора на “История на мидицината в България„под редакцията на проф.д–р В Павлова и колектив–1980г.

“......Но българските историци–марксисти нито за момент и ни в най–малка степен никога и никъде не са изпадали в какъвто и да е ,дори и с най далечен отенък,национализъм или шовинизъм.Тъкмо обратното.Те се гордеят преди всичко с великите прогресивни интернационални традиции на българската култура и научна история,което неизбежно и закономерно,по естествено логичен път,се превърнаха в наши дни в образец на социалистически интернационализъм в действие,в лицето на българо–съветската дружба и творческо сътрудничество с учените на цялата социалистическа общност.Нашите изтъкнати учени историци,археолози,етнографи и антрополози по неопровержим начин отхвърлиха ненаучните и реакционни теории за уж неславянския произход на българите,като създадоха стройна научно аргументирана теория за етногенезата на българската народност ръководейки се от марксиската методология.......“

Бре да му се невиди.То са историци–марксисти ,то са интернационалисти ,то са чудеса от малаумщини.
цитирай
17. saradiva - за Вили
25.03.2010 23:19
анонимен Вили написа:
Сталин освен вожд на нациите историк и филолог ли е бил?Сталин освен вожд на нациите историк и филолог ли е бил?

"Сталин беше баща на нациите", уточни току-що майка ми и допълни. Вожд имаше само при индианците на Балканите, т.е. българите - вождът Димитров."

анонимен Вили написа:
Аз съм потресена относно "научното изясняване за образуването на българската държава".

Това не е изясняване, Вили. Това е "научно омаскаряване и манипулиране", т.е. антибългарска долнопробна лъжа!

анонимен Вили написа:
Нашите историци са огромни длъжници през българския народ, защото вече не живеем по времето на Сталин и не се пишат научни трудове под дулото на шмайзера или пистолета. Какъв им е проблема за да оправят кашата нашите учени?

На нашите учОни, Вили, проблемите им могат да бъдат от различно естество:
1. Възможно е и до днес да им пробутват по "30 сребърника" на година, за да продължат да предателстват срещу България и българската история;
2. Възможно е, ако си признаят греховете към науката, веднага да им отнемат научните титли. /Което ще е напълно основателно. Тях и без това ги признават само в Москва./
3. Възможно е запазването на лъжите да е височайша поръчка с цел да не се ядосат комшиите и да не се развали транграничният дослук и печеленето на евро-парици.
4. Възможно е и друго - просто да ги мързи да си човъркат закостенелите мозъци и да пренаписват цяла нова история...
Всичко е възможно да бъде причина за упорството на "веселите старчета" и за тяхната денонощна вахта по форумите...
Пък и като се сетя как гърците ореваха орталъка заради едни прекрасни билбордове в Пловдив, посветени на 3 март...:):):) Представям си какво пищене ще бъде, ако сменим например фанариотската измишльотина "Византия" с исторически вярното и съответствие "Източна Римска империя".
Пък ако вземе и някой да вмъкне нещо за житието-битието на българите в нейните предели преди 681 година, ще стане супер стряскащо и за другите ортаци по полуостров...
цитирай
18. saradiva - Яростта си не давайте!
25.03.2010 23:39
анонимен Йончева написа:
"Колкото повече чета толкова повече се възмущавам от фалшивата и зашита с червени конци история на България."

Това е обнадеждаващ симптом, Йончева - явно и теб те напуска "болестта".

анонимен Йончева написа:
"Няма ли достойни български учени да излязат и в нашия национален ефир да направят опровержение относно написаните измислици-премислици като това на проф.Хр.Хр.?"

По-скоро камила ще премине през иглено ухо, отколкото някоя от тиквите в т.нар. "национален ефир" да узрее и по нов начин да започне да мисли. Т.е. - може и да има достойни български учени, работещи в България, но тях никой няма да ги допусне до медия. А пък и все още "старчетата" казват кой и къде да се изявява по родния ефир. Единият от тях даже и министър го направиха. Ама той и там е издънка, както и в литературното си творчество на исторически теми:):)
анонимен Йончева написа:
"И какъв професор трябва да си щом пишеш такива абсурди? "

"Професор-измекяр", "професор-предател", "професор-халтурко", "професор-дилетант", "професор - срам за професорите в нормалния свят"
цитирай
19. saradiva - Надцака ме!
26.03.2010 00:46
анонимен А-дър написа:
А пък това е част от предговора на “История на медицината в България„под редакцията на проф.д–р В Павлова и колектив–1980г.
“......Но българските историци–марксисти нито за момент и ни в най–малка степен никога и никъде не са изпадали в какъвто и да е ,дори и с най далечен отенък,национализъм или шовинизъм.Тъкмо обратното.Те се гордеят преди всичко с великите прогресивни интернационални традиции на българската култура и научна история,което неизбежно и закономерно,по естествено логичен път,се превърнаха в наши дни в образец на социалистически интернационализъм в действие,в лицето на българо–съветската дружба и творческо сътрудничество с учените на цялата социалистическа общност.Нашите изтъкнати учени историци,археолози,етнографи и антрополози по неопровержим начин отхвърлиха ненаучните и реакционни теории за уж неславянския произход на българите,като създадоха стройна научно аргументирана теория за етногенезата на българската народност ръководейки се от марксиската методология.......“ .

Е-е-е, А-дър, надцака ме!!! Твоят цитат е много по-як! Има си в него и българо-съветска дружба, и социалистически интернационализъм, и прогресивни интернационални традиции, пък и пусто "твоите" историци са все "историци-марксисти"! И още - в твоя соц.манипулативен цитат си има култов бисер на бисерите, който и най-големият лауреат по бисеро-творчество сред кандидат-студентите не би могъл да настигне: "нито за момент и ни в най–малка степен никога и никъде не са изпадали в какъвто и да е ,дори и с най далечен отенък,национализъм или шовинизъм." Е-е-е-е, това е съкровище безценно, родено след неподражаем напън!!!:):):):):):)
Не, не, няма и не би могло да има по-"стройна научно аргументирана теория за етногенезата на българската народност", ръководена от "марксиската методология" - таз най-висша ръководничка за изследване на всяка етногенеза!:):). Най-вече славянската!:):):)
Благодаря ти за среднощната веселба, А-дър!
П.П. Предговор на учебник по медицина ли?!?!?!
цитирай
20. анонимен - Йончева
26.03.2010 09:28
Е това вече минава всички граници на абсурда - медицината заедно със историци–марксисти!
Сарадива, спомняш ли си ТВ-водещия Пламен Петков? Нали го изгониха от медията БВТ заради това, че тръгна да търси корените ни?
Като ти прочетох какво ми отговори се сетих за него. Май ще се окажеш права. Всичко в медиите е под контрола на старите соц. кадри. Можем само да си мечтаем да пуснат някой учен в ефир, за да обяснява лъжите на историците.
Но какво друго ни остава?
цитирай
21. saradiva - за Йончева
26.03.2010 09:54
анонимен написа:
ТВ-водещия Пламен Петков ... Нали го изгониха от медията БТВ заради това, че тръгна да търси корените ни? Можем само да си мечтаем да пуснат някой учен в ефир, за да обяснява лъжите на историците.
Но какво друго ни остава?

---------
Нямам представа защо Пламен Петков "изчезна" от БТВ след излъчването на поредицата "Българите". Тя бе финансирана от "Актавис" и в реализацията й пряко съдействие имаше Москва. Т.е. - докато търсим българската прародина на М...та си из Азия - "это хорошо, мы одобряем!". Пък ако Пламен я беше и намерил, най-добре! Изобщо нямаше значение къде щеше да е това - важното е да е на хиляди км от Балканите. Да обаче Петков измина 30 хиляди км и ... не само че не откри прародина на българите, ами и колкото по-наизток отиваше, толкова по-ясно ставаше, че прелетно-миграционната дошляческа теория на "старчетата" не струва и пукната пара. При това Пламен прерови всяка една от териториите, споменати в различните творчества на т.нар. "бълг историци". В крайна сметка - вместо да ни запокити знанията из азиатските камъняци, изводът от филма беше точно обратният - прародината на българите НЕ Е В АЗИЯ!!! Още в петата серия /има ги в он-лайн архива на БТВ/започна да прозира този извод. Не зная какво се случи, но следващите 5 серии бяха сякаш орязвани допълнително и натъпкани с незначителни кадри, излишни разтегляния, липсваше динамиката и категоричността от първите части на поредицата. Финалът й в 10-та серия бе толкова напудрено жизнерадостен, че откровено се вбесих - дечица с панделки, на фона на вълнуваща музика и текст, внушаващ - няма значение откъде са ни дедите, важното е настоящето и бъдещето, което е в ето тез усмихнати дечица...
След това Пламен Петков "напусна" БТВ...
А по неговите думи в архива от пътуването му е имало още 80 часа суров видеоматериал...
Бих се радвала, ако не съм права в убедеността си какво и защо се е случило по време на заснемането, монтажа и преценяването на филма. Както и с автора му...
цитирай
22. aqualia - Поздравявам ви и за прочита, и за усърдието и за българското самосъзнание!
26.03.2010 18:27
Наистина, по времето на соц-а не можеше да ти публикуват нищо, ако нямаше предговор поне, който да е свързан със социдеята, комунистическия интернационал, панславянския шовинизъм и т.н. Всички рецензии на авторски разработки наблягаха на "безидейността, безпринципността и пр. без..."
Слава богу, сега може и да успеете да напишете истинската история на България, според фактите, с които разполагате. Ако не друго - има поне интернет, Браво на вас!
цитирай
23. saradiva - Да дойдат будните и умните!
26.03.2010 19:30
Благодаря ти за съпричастността, aqualia!
Но не е наша работа да пишем историята на България - истинската, а на тези дундурковци, на които им плащаме за това. Ако не могат и продължават да папагалстват соц-глупостите си, да си ходят! Има толкова много млади историци, които искат да се занимават с научна работа. Към тях ще се присъединят и младите специалисти в други сфери. Защото в историята трябва да се "копае" с прякото съдействие на археолози, геолози, лингвисти, географи, ако щеш и математици, и химици... Интердисциплинарен подход само може да разкрие коя хипотеза да се приеме и коя не. Това ще отнеме много години, но трябва да започне незабавно! Защото, докато липсваме на МЯСТОТО СИ в историята, няма да ни има и на мястото ни в географията...
Пък ние тук в И-нета, по форуми и блогове, просто разтоварваме напрежение от лъжите. Каквото и да си пишем и говорим, това не е пренаписване на историята. НО Е ВАЖЕН ФАКТОР, за да е пренаписването задължително и по-скоро. Защото ако си мълчим пък, хич няма и да се сетят, че още папагалстват по Сталин и по Златарски...
Революцията в науката се прави от научни капацитети. И е време да се събудят. Или да си отидат! За да дойдат будните и умните!!!
цитирай
24. анонимен - Вили
26.03.2010 23:20
Поздравления за прекрасните постове!
Радвам се, че те открих. Коментарите ти са лъч усмивка в тъмна нощ. Дано предадеш знанията си и оптимизма си на други като теб.
Поздрави.
цитирай
25. saradiva - Търсенето продължава...
27.03.2010 10:54
анонимен Вили написа:
"Поздравления за прекрасните постове!
Радвам се, че те открих."

Благодаря ти, Вили! Пак заповядай . добре си дошла!
анонимен Вили написа:

"Коментарите ти са лъч усмивка в тъмна нощ."

Вече не е толкова тъмна "нощта"! Мощни прожектори прорязват тъмната буца. Такива като мен са само светулки, които показват, че светлината е събудена
анонимен Вили написа:

"Дано предадеш знанията си и оптимизма си на други като теб."

Пиша тук, за да подчертая оптимизма си и за да подкрепя хората, които МИСЛЯТ и ТЪРСЯТ. Всичко това, което съм намерила, може да намери и всеки друг. Това са знания, които са лесно откриваеми. Рецептата е - мислене-търсене-четене-мислене-търсене-четене... И е добре, когато този процес се съпътства и с писане, споделяне с другите. За да са подкрепа за търсенията на другите. И всяка дума има значение.
В този смисъл и писанията на опонентите са полезни - насрещното движение укрепва "мускулите " на мисълта, противопоставянето активира рефлексите на защитата. Търсенето продължава...
цитирай
26. breeze - Добър ден!
27.03.2010 15:40
Понаминах за малко настроение
и бодрост, да си взема.:)
цитирай
27. saradiva - Добър ден, Брезе!
27.03.2010 15:58
Пак заповядай! Има за всички! Включително и за мен, благодарение на теб и останалите приятели и опоненти стари...
цитирай
28. анонимен - Днес нищо не се е променило!
27.03.2010 19:16
Фактически от днешните учебници са махнати само изрази като "социалистически","марксистко-ленински","повелята на партията" и други от този род. Но постановките в историята ни от годините на социализма не са променени и децата и студентите учат дефакто това, което е писал слугинажно проф.Хр.Хр. ... за съжаление.
цитирай
29. saradiva - Ни де факто, ни де юре
27.03.2010 19:21
Ами то, ако се беше променило нещо, щяхме ли да трошим клавиатури /и да загаряме манджи на котлоните:):)/!? ...

Но все пак има нещо променено - има ни нас, хората, на които ни пука и не допускаме да ни лъжат, и имаме Интернет. Не е малко нали? И ние не сме малко!
Виждате ли, "веселите старчета" съвсем се умълчаха. Като нищо Хр.Хр. е сред тях! Или пък някой негов студент... :):):):)
цитирай
30. анонимен - а–дър
28.03.2010 14:06
Най–абсурдното е ,че флагманите на родната ни медиевистика се опитват да борят антибългарския македонизъм ,с антибългарския панславизъм.По–голям абсурд от това няма.И всичките им уж патриотични действия водят само до допълнителна дебългаризация на народа ни.В Македония в момента се води спор дали населението там е антично македонско или е славомакедонско/каквото и да значи това/,но за българско и дума не става.И в същия този спор ,се включват наще медийни историци–марксисти Б.Димитров и П.Павлов , заедно с подобните им гости и леят от ефира марксиско-историческите си тези ,за уж славянския характер на населението там...ОТВРАТ!!!!
цитирай
31. saradiva - Допълнение към А-дър
29.03.2010 11:32
анонимен а–дър написа:
Най–абсурдното е,че флагманите на родната ни медиевистика се опитват да борят антибългарския македонизъм ,с антибългарския панславизъм.По–голям абсурд от това няма.

"Флагманите на родната медиевистика" трябваше да го сложиш в тройни кавички.
"Се опитват да борят" не е подходящ израз за старчетата - те дори не могат и опити да правят, защото за това се иска ОПИТ, знания и усилия + борчески способности, та да им отива
И в крайна сметка абсурдите всъщност са си детайли от характеристиката на "работата", "опитите", "борбата" и "резултатите" на "флагманите" на "родната" ни "медиавистика".
Панславизмът не е само антибългарски, но "аргументите" в него са крадени факти предимно от историята на България.
Македонизмът не е само антибългарски, но "аргументите" в него са крадени факти предимно от историята на България.
По-голям абсурд от това има: АНТИБЪЛГАРСКИЯ ДОШЛЯЧЕСКИ БЪЛГАРИЗЪМ! Който се реализира от българи, в България, по българска поръчка, с пари на българските данъкоплатци, под закрилата на Българската академия на науките, с подкрепата на всички видове институции, свързани с битието на българите и връзката им с другите.
Останалото не се нуждае от допълнение!
Поздрави!
цитирай
32. panazea - Мили мои,
29.03.2010 16:35
пазете българщината!
цитирай
33. анонимен - Иво
30.03.2010 11:08
panazea някои хора разбират под "българщина" славянщина и са предатели и разсипници на всичко българско. "Българщина" за тези е прабългорското ,пък "славянщина" е култура и бог. Научковците са виновници за това. Чете ли новия пост на Сарадива? Там пише за това
цитирай
34. saradiva - Българи сме
30.03.2010 12:44
panazea написа:
пазете българщината!

Мила Панацея! Обръщението ти е изпълнено и с безкрайна топлина и любов, но и с безкрайна тъга и отчаяние! Какво те натъжава и отчайва?!
Ето виж, пишем - значи сме свободни! Българи!

Прегръщам те!
цитирай
35. saradiva - За Иво
30.03.2010 12:50
анонимен написа:
panazea някои хора разбират под "българщина" славянщина и са предатели и разсипници на всичко българско. "Българщина" за тези е прабългорското ,пък "славянщина" е култура и бог. Научковците са виновници за това. Чете ли новия пост на Сарадива? Там пише за това


Иво - направо уцели десятката! Точен си, друже!

И да - "словените" благоговеят пред "Словото беше Бог и Бог бе Словото"
А "славяни" и "ПРАбългари" са стъкмени лъжи, използвани за предателска продажна манипулация. И новият ми пост наистина е за това...

Поздрави!
цитирай
36. panazea - Още преди един век ,
30.03.2010 15:35
един велик българин е казал тези думи. Григор Пърличев завещава : Мили мои , пазете българщината . Бил е ученик на братя Миладиновци и свидетел на тяхното арестуване. Знаем , че братята са загинали в турските зандани.Когато спечелва за най-добра поема " О Арматолон" В Атина , са искали да го погърчат. Той се е противопоставил. За това , че е искал да въведе преподаване на български език в училищата , той е бил наклеветен от гърците и изпратен в затвора . Своите патила описва в Амтобиография. Досега в блога съм повдигала въпроса за будителите ето тук:
http://panazea.blog.bg/nauka/2009/06/22/georgi-rakovski-nepoznatiiat-kliuch-bylgarskogo-iazyika-bylg.352414

http://panazea.blog.bg/nauka/2009/06/19/georgi-rakovski-za-nezavisimata-bylgarska-cyrkva.351143

http://panazea.blog.bg/nauka/2009/06/19/georgi-rakovski-bylgarska-starina.351146

http://panazea.blog.bg/nauka/2009/07/07/prof-ivan-gylybov-epopeia-na-zabravenite-ch-1.360277

http://panazea.blog.bg/nauka/2009/06/19/georgi-rakovski-pokazalec-ili-rykovodstvo-kak-da-si-iziskvat.351148

http://panazea.blog.bg/nauka/2009/11/24/miladinovci-quot-bylgarski-narodni-pesni.442081

http://panazea.blog.bg/nauka/2009/11/24/kuzman-shapkarev.442130

http://panazea.blog.bg/nauka/2009/11/24/iordan-hadjikonstantinov-djinot.442135

http://panazea.blog.bg/nauka/2009/11/24/raiko-jinzifov.442143

http://panazea.blog.bg/nauka/2009/11/24/kiril-peichinovich.442154

http://panazea.blog.bg/nauka/2009/11/24/ioakim-kyrchovski.442191

http://panazea.blog.bg/nauka/2009/11/16/grigor-pyrlichev-avtobiografiia.437404

http://panazea.blog.bg/nauka/2009/11/24/grigor-pyrlichev-ch-1.442056

http://panazea.blog.bg/nauka/2009/11/30/grigor-pyrlichev-ch-2.445807

http://panazea.blog.bg/nauka/2010/01/03/grigor-pyrlichev-ch-3.465466

http://panazea.blog.bg/nauka/2009/11/25/narodni-buditeli-ot-makedoniia.442811
Сто години след Пърличев българщината е изличена от Македония. Сега се прави обезбългаряване на България. Пазете Завета!
цитирай
37. saradiva - Липсата на кавички ме подведе, Панацея!
30.03.2010 15:53
Слава Богу! Пък аз ги възприех като твои думи...
Родолюбива е и твоята задача, която си си поставила! Всеки да направи, колкото и каквото може - това е Възраждането, а нали това жадуваме и затова пишем...

Благодаря ти и за твоите постове!
Успех!
Поздрави!
цитирай
38. panazea - Ами те са си и мои думи,
30.03.2010 16:21
Аз продължавам делото. И ти , и Спароток и всеки както може!
Поздрав за теб!
цитирай
39. saradiva - Да, да, разбрах...
30.03.2010 16:59
Права си - цитираме ли някого по този начин - значи вече сме възприели думите му за свои...
А само уточних, защо съм се объркала...

Дано онова, което правим един ден стане кауза за повече люде в България и за българи по света!

Поздрави и за теб!
цитирай
40. panazea - saradiva,
30.03.2010 17:35
Посрещането е много мило в твоя блог!
Благодаря!
цитирай
41. saradiva - Пак ела!:)
30.03.2010 18:27
panazea написа:
Посрещането е много мило в твоя блог!
Благодаря!

Най-много ме бива да бъда съответна!...
Видя ли сега как ни запозна благият Григор Пърличев!
Да се свети името му!
цитирай
42. анонимен - То всичкото много хубаво и антисъветско,ама
08.04.2010 03:01
това нали го знаете:http:clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=prestapnost&Number=1945476910
цитирай
43. анонимен - Престъпленията на българските историци срещу българския народ
09.04.2010 14:57
Преди няколко години един професор изнесе истината за престъпленията на историческата наука в България към българския народ. Статията шокира мнозина. Но казва ли всичко тя?

Скандалната статия в няколко части:

Фалшификации и манипулации на българската история

Проф. Крум Балтаджиев

Червени "учени" без научни трудове завладяват БАН

След 1923 г. Ататюрк създава Пантюркската доктрина

“Македонската нация” е създадена от сръбския шовинизъмКакво премълчава професорът?

Много отдавна темата е гореща и много отдавна някой официален български учен трябваше да я повдигне. А не толкова късно, чак след като хората вече сами се научиха да не вярват на историците и вече не ги бръснат за сливи.

Информацията, която дава професора е ценна. Но тя и без него щеше да излезе на бял свят, нямаше как да не излeзе - заради дейността на много други хора, които от години водят борба на тоя фронт и разкриват нещата, които се пишат и в статията.

Какво е скрил професорът:

Няма нито дума за главното престъпление на историческата наука в България към българския народ:

- Че докато той се бореше за национално обединение, тя работеше срещу него, а нейния баща Васил Златарски обмисляше с учителя си Иречек плана за разкъсването и убийството на България.

Нито дума за това, което трябваше да научи българската публика:
За това, че Ньой дойде с картите на Васил Златарски на разкъсана България.
А, че може би Ньойския договор е щял да дойде и без тях, че те може би са само символична подробност (дали), това няма значение.

С картите на Златарски и неговите сътрудници, дипломатите на Гърция и Великите сили аргументираха разкъсването на България пред българската делегация и с тези карти се изгавриха над българския народ. Васил Златарски години работи, за да им ги даде в ръцете.
http://bulgaria-dnes.hit.bg/baltadjiev.htm
цитирай
44. анонимен - Престъпленията на българските историци срещу българския народ
09.04.2010 14:59
"Няма диво племе по света, което да не е посочвано от тогова или оногова като прадядо на българите. Според Шафарик (дядото на К. Иречек) българите са уралски чуди или фини, които са живели покрай Уралските планини..." - пише още през 1937 г. д-р Г. Ценов. Нататък продължава описанието на цялата грозна комедия, на която са резултат днешните ни учебници... Не е виц, но като етноним сред изброяваните ни "прадеди" от историците на Великите сили и гениите-основатели на българската история, наред с вотяки, удмури, ненци, угри, тохари, усуни фигурира и името ... "самоеди" - каквото и да означава това... (който не вярва да проследи връзката, но не пише, дали са ваксинирани).

Това е историята, как насила се превръща един народ в пълен нихилист.

Княжеско, царско, комунистическо, демократическо - без значение - тази каста антибългарски шамани е несменяема и непробиваема. Опитите за "промяна на курса" през последните години от някои представители на Златарската школа са нищо без признанието за това, което ни причини науката им през това столетие.

Да сме чули някой техен представител да е излязъл и да се е извинил или да се е отрекъл от баща си - българоубиеца? Човекът, който допринесе за избиването в Тракия и Македония на повече българи, отколкото е избил и ослепил Василий ІІ.

Няма такова нещо. Няма и помен.

Как да има помирение на тая наука с българския народ, докато някой официален историк от същите учреждения, които е ръководел Златарски (и сътрудниците му) и които и днес се ръководят от неговата школа - не излезе и не се извини публично на народа си за дейността на техните бащи и основатели и за картите по които беше разпъната България?

Докато има в осакатена България улици с името на Ньойския българоубиец?
цитирай
45. анонимен - Престъпленията на българските историци срещу българския народ
09.04.2010 15:00
Статията претендира да извади истината, а премълчава Ньой. Ваденето на списък с виновници не решава нещата. Един човек, който иска да е на чисто, първо щеше да поднесе извинение от името на историческата наука, на която е представител, дори и да не е участвал в никакви фалшификации, дори и да се е борил за българската кауза - ако не за друго поне заради формалната си титла - за да има най-накрая един титулован, който се е извинил.

Естествено, не могат да се поставят под един знаменател всички български учени-историци, някои от тях са работили и продължават да работят за възстановяване на действителната картина на миналото ни. Но все още нито един от тях не е имал смелостта да изнесе истината за Ньой и това е един камък, който винаги ще стои пред тях и няма да могат да го заобиколят.

Казва ли всичко статията?

Авторът прехвърля темата за вината на нашите историци - към пропагандите на други държави - и други измествания на темата.
И професорът намира верния отговор кой е виновен за всичко - пак комунизма, разбира се. Нищо, че българомразката линия на историческата ни наука се води активно от Освобождението (откакто К. Йосиф Иречек се докопва до поста министър на просвещението), а в годините на по-късния социализъм Тодор Живков успя да се пребори за патриотично образование в България (макар и пак на базата на златарските догми), което възпита поколения в обич към Родината. Професорът представя комунистическите функционери в историческата ни наука като някакво ново явления, сякаш не са продължители на школата Иречек-Златарски. И за днешните грехове на историците, обвинява пак комунизма - като че ли имат разлика с първите функционери на златарските научни учреждения. Най-добрата мишена си остава комунизма - така е от 18 г. в България.

Доколко авторът е искрен?

Може професорът и да е искрен и да е написал шокиращата си, но вярна статията по съвест, а не по други съображения. За пръв път представител на официалната историческа наука така ясно казва истината.
цитирай
46. saradiva - За 44 анонимен
09.04.2010 16:15
анонимен написа:
това нали го знаете:http:clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=prestapnost&Number=1945476910


А бе това, честно да ти кажа, ми се струва много "ню фолк"!..
Изтребане, геноцид днес се правят по далеч по-лесен начин. Чак пък по дългогодишна програма никой няма да се занимава да го прави...

цитирай
47. saradiva - Ти си "divedi" - познах, нали?
09.04.2010 16:34
анонимен написа:
"Няма диво племе по света, което да не е посочвано от тогова или оногова като прадядо на българите. Според Шафарик (дядото на К. Иречек) българите са уралски чуди или фини, които са живели покрай Уралските планини..." - пише още през 1937 г. д-р Г. Ценов.


Ето затова уважавам Ганчо Ценов!!!! Нека някой да го обори във фактите, които изнася - досега няма такъв. Само напъни по Златарски тертип и нищо като контрааргументи. Добре е, че се Диведи.

анонимен написа:
Княжеско, царско, комунистическо, демократическо - без значение - тази каста антибългарски шамани е несменяема и непробиваема. Опитите за "промяна на курса" през последните години от някои представители на Златарската школа са нищо без признанието за това, което ни причини науката им през това столетие.


С това съм абсолютно съгласна... во вяма да стане! Поне не и докато в България е такава държавната политика по отношение на историята ни - пълен застой на остареле и отречени твърдения в учебници и книги.

анонимен написа:
Как да има помирение на тая наука с българския народ, докато някой официален историк ... не излезе и не се извини публично на народа си картите по които беше разпъната България?


Това също няма да стане, Диведи, докато за Ньойския договор не се заговори като за процес, на който България бе ограбена и разкъсана от Великите сили. А Великите сили днес са ЕС и НАТО. Имаме ли щанс срещу тях, а?!

анонимен написа:
Докато има в осакатена България улици с името на Ньойския българоубиец?


Има и училища и институти на името на мошеника В.Златарски" Срам!
--------------------------------------
"За да преподава своите лъжовни схващания, че Тракия и Македония не са български земи, схващания, които се оказаха катастрофални за съдбата на българския народ при определяне границите на неговата държава в Neulli (Ньой), Златарски е получил от държавата заплата около седем милиона лева."

"Материали от съдебното дело на д-р Ганчо Ценов"
цитирай
48. saradiva - ?!?!
09.04.2010 16:47
анонимен написа:
Статията претендира да извади истината, а премълчава Ньой. .


Става дума за статията от линка, нали? Моето си е раздумка в постинг - в моето си блогче...

анонимен написа:
Един човек, който иска да е на чисто, първо щеше да поднесе извинение от името на историческата наука, на която е представител.


Е да, ама нали ще трябва да си изхвърли и званията и титлите и заветните буквички пред името си - той цял живот лазил, близал и лъгал, подмазвал се и угодничил, пък сега да изхвърли всичко. Такива, Диведи, правят по-лесното - мълчат и продължават лъжата. За тях написах именно последния си постинг "Народ от лотофаги".

анонимен написа:
Естествено, не могат да се поставят под един знаменател всички български учени-историци, някои от тях са работили и продължават да работят за възстановяване на действителната картина на миналото ни.


Да ми кажеш името на един единствен, Диведи, че да си го запиша у тефтеря с молитвите и да го споменувам ката ден! Ама да е някой, дето не е напуснал България, нали! Щото извън граница нашите историци си работят за България, за тукашните, дето им плащаме заплатите е думата...

анонимен написа:
Доколко авторът е искрен?
Може професорът и да е искрен и да е написал шокиращата си, но вярна статията по съвест, а не по други съображения. За пръв път представител на официалната историческа наука така ясно казва истината
.


Кой е този професор, бе Диведи?! Кажи му името! Каква истина видя казана?! Някакви изцепки без никакви аргументи, списъци с имена и разни нареждания.

ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ Е ЕДИНСТВЕНО ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ!
Всичко останало са излишни пълнежи и отвличане на внимание и енергия...

Но за Ньой си прав. Работи, търси и пиши - с повече аргументи към емоциите....
цитирай
49. анонимен - Диведи
09.04.2010 17:23
Да, аз копирах статията, но не съм я писал. Много ми хареса и я разпространявам навсякъде.

Препоръчвам и следните два сайта:

Истинската българска история!
http://sparotok.blog.bg

Траките са Българи
http://ziezi.net/trakite.html
цитирай
50. saradiva - !!!
10.04.2010 10:29
Ами виж, добре е наистина човек да е подкован с аргументи за защитата на тезата, в която вярва. За нас нещата са ясни - това е историята на Балканите, на България и на българите. Да му мислят Старчетата и техните последователи - те именно, знаейки много добре истината, се нуждаят от купища аргументи, за да поддържат лъжата. Лошото за тях е, че не всичко е унищожено. И още - технологиите във всички сфери на науката се усъвършенстват и само резултатите от интердисциплинарните методи за проучване се признават за валидни. Те, Старчетата, още се почесват и се правят на слепи, глухи и разсеяни и е много вероятно вече да са сдали багажа с част от сетивата си, но се надявам, че както си е закономерно, скоро ще трябва да преглътнат горчивия хап и да сдадат и постовете си на млади, амбициозни и всъщност истински учени. БЪЛГАРСКИ
цитирай
51. анонимен - Ньойският договор е резултат от ...
21.02.2011 11:40
Ньойският договор е резултат от закъснялото участие на България в ПСВ на страната на Германската империя, Австроунгарската империя и Османската империя (каква чудна имперска компания само). България е средно най-потърпевша, защото англичаните и французите изчисляват, че в резултат на влизането й във войната тя продължава с около година и половина повече, а френски, английски, гръцки, руски, румънски и сръбски армии ядат такъв бой от ядосаните българи, какъвто не са яли в модерно време от никоя друга армия. Ей за това е наказана България - заради Фердинанд - цар български и Васил Радославов (върнал турските имена и ислямската религия на населението на Родопите и Делиормана, за да получи нужните му гласове за сформиране на правителство) и за съжаление на доблестта и достойнството на българския войник и компетентността на българските офицери и генерали.
Разликата между историографията преди директивите на Сталин е, че паралелно с теориите на Златарски са битували и всички останали, имало е наука, научни спорове, течения и т.н. Марксистката историография разказва играта на всичко това, включително принуждава учени немарксисти да си плюят в сурата и да станат по-прави от папата (разбирай Сталин). На всичкото отгоре, понеже са слаби в тази концептуалност хем забраняват Златарски и Мутафчиев, хем удобно преписват техните интерпретации. Проблемът е, че катедра средновековна българска история и института по история на БАН, а и в другите университети наследниците на тия професори вместо да започнат да изследват миналото ни извън този наложен от "Историческите съвещания" догматизъм, махнаха само класовата борба и марксистките понятия и хептен затънаха в тангризъм и далечна Азия даже.
цитирай
52. murmashka - Удивена съм и ти се прекланям
29.04.2011 06:47
Мен още от дете винаги ми е било смешно защо щом пра българите са били малко държавата и до днес се нарича България не ,,Седемславянка! И с езика нещо не се връзва.Пра българите дошли и езикът им се претопил.Добре, а защо славянският не се е претопил в тракийският? Или когато са дощли славяните, тия земи са пустеели и само гарги са ги прелитали и е имало само тук таме по някой трак за кадем? Пусти плодородни земи а византийците не са ги заселвали защото по тези земи не са растяли маслини ли?Тъй наречената Волжска България е съществувала много преди образуването не само на нашата България но и на Киевска Рус И ако няма намерени паметници от тази България по южното крайбрежте на Дунав то има такива по северното и в днешна Русия чак до подмосковието.Защо някой от тия умници не е предположил че славянският език се е претопил в пра българският? Интересно нали? И още нещо винаги ме е интересувало.Как Аспарух се е разбирал със ,,многобройните" славяни в държавата си.Държал си е преводачи ли? И когато се е бил с византийците там някъде по Добруджа и ги разбил,как е давал команди на многобройните славяни във войската си? На какъв език?А военното дело е такава работа че без точни и бързи команди битката е изгубена.Такива въпроси си имам аз
цитирай
53. saradiva - Смешно ти е, Мурмашка, защото МИСЛИШ!
29.04.2011 09:58
murmashka написа:
Мен още от дете винаги ми е било смешно защо щом пра българите са били малко държавата и до днес се нарича България не ,,Седемславянка!

Ха така. И на мен от дете ми са смешни, Мурмашка, подобни абсурдчета и сюжети за приказни чудеса. Например – а бе защо така има „прабългари”, пък няма „прагърци”, „праруси”, „прагерманци”. За секунди, в детския ми ум, се пръкваше – щото от наШТе по-древни няма, ама след минута – пак се разсмивах…
Права си, Мурмашка и децата вече вдяват лъжите от торбите на дедовците, обаче дедовците още пишат в учебниците ни смешни и комични приказки. Хората написали „от Бога владетел”, дедото го чете „великия хан”. Златарски и Бешевлиевски мошеничества.

murmashka написа:
И с езика нещо не се връзва.Пра българите дошли и езикът им се претопил.Добре, а защо славянският не се е претопил в тракийският?

Защото им било силно семето, Мурмашка. И в този „балкански онодник” през 4-6 век, тук се е превърнало на Балкански бермудски триъгълник – в оня трингъл изчезват кораби и самолети, в нашия тук изчезват ЦЕЛИ НАРОДИ. Първо траките, после прабългарите /а и преди траките имало ени „скални хора”, както ги нарича Н.Овч., които също изчезват и 200 годин тук няма жив човек…/
Не само езикът изчезва, ами и манголските белези. Сал един Ичиригу боил Мостич останал, болен от рахит, изчукал си надписа посмъртно над главата, с няколко буквени изписа, дето са характерни за по-късно време. Ама няма да се смеем на туй, щото възстановения от прафесор Йорданов маймун, става само за стряскане на сън и плюене в пазвата от уплах като го видиш…

murmashka написа:
Или когато са дощли славяните, тия земи са пустеели и само гарги са ги прелитали и е имало само тук таме по някой трак за кадем? Пусти плодородни земи а византийците не са ги заселвали защото по тези земи не са растяли маслини ли?


А те траките ги остави – те слабо им е било семето – както били огромен народ, изведнъж на талази се изселили и се изтръшкали от мор, щото трябвало да освободят земята за нахлуващите също на талази „славянци”. Сякаш Стар Гейт се отворил и погълнал едните, и спуснал другите. Щото кой накъде е отишъл или кой откъде се е дотътрил в тая приказка нито се знае, нито е позволено да се пита. Слушай приказката, научи я наизуст и не питай. Тва е мошеническия златарски завет…

murmashka написа:
…Такива въпроси си имам аз

Българи на Балканите са индикирани през 4 век. Волжска България е късна работа – там и до днес си говорят на тюркски език. И по външни черти, и по език жителите на тази територия нямат нищо общо с българите на Балканите
Византия няма – има Източна Римска империя. Смешна приказка е и тази за забитото копие насред Римската империя и създаването на държава. Как си я представят нормално мислещите люде тая работа?!
Хубави въпроси задаваш, Мурмашка, защото МИСЛИШ!!!
Мисли още, на прав път си!...
Спешъл поздрав!
цитирай
54. murmashka - За Волжска България мисля...
29.04.2011 13:14
...че е станало точно такова претопяване на българите за което казват че било станало по нашите земи.Там татарските орди са изклали всичко до крак и са я заселили.И всичките тези народи които сега населяват територията на бивша Волжска България са племена от военният съюз на татарите и самите татари.Според мен е смешно да се търсят родствени корени мужду бългпри и чуваши и др.Наличието на отделни думи сродни с българските в тяхните езици,би трябвало да говори за търговско икономическите връзки на тези народи с българите от Волжска България и заимстването им.Същото се отнася и до отделни елементи от битовото и приложно изкуство.А то по логиката че това са остатъци от волжските българи ако се тръгне може да се докаже че шотландците са наши прародители защото имат гайди гайтани , вълнени чорапи и отглеждат овце
Мъчи ме и друг един въпрос.-за мартеницата.Пикливите обяснения че е някакъв си там символ на пролетта и т.н.не ми се нравят по простата причина че мартеницата е намирана дори в гробове и могили на достоверно установени волжски българи(а руските археолози и историци обясняват че това били религиозни обичаи на езичници българи) Защо в нея няма заложена никаква религиозва съставляваща.Всички езически празници и обичаи са били адаптирвани към някакъв христианскип празник или светия а мартеницата не.Защо?
Пишеш че по външни черти волжските българи намат нищо общо с българие на Балканите.А от къде е известно? Защо няма нито един официално обявен склуптурен портрет на вожски българин по метода на проф.Герасимов?При разкопките на град Болгар и други остатъци от български градове, са намерини много кости и черепи на българи.А портрети няма? Защо? Кому е изгодно да причислява волжските българи към монголоидната раса? И защо?За да се омаловажи българската нация и всичко да пасва на ,,чичко" Сталинската версия?
цитирай
55. анонимен - Не съм славянка?
28.08.2011 12:11
Много енергия,много знания,малко мисъл.Славяните не са етнос.Тази думичка е по новото название на термина словени,така че славяни са тези които някога са наричани словени.Словен е човек който слави Бога,защото Бог е словото или по разбрано казано словен/славянин/ е човек който е набожен или вярва в Бог.По тази логика има набожни българи - славяни и българи атеисти,които естествено не са славяни,защото не вярват в бог и естествено не го славят. Михал
цитирай
56. saradiva - Здравей, Михале!
06.09.2011 12:16
анонимен написа:
Не съм славянка?

Да, българка съм. И при мен това не е просто въпрос на идентитет, но и на знания.
А и като се сетя в паспорта ми го пише :))))

анонимен написа:
Много енергия,много знания,малко мисъл.

А бе важното е да си в джаза. И да си бъбрим за отмора. Нали затова сме тук. Историците да му мислят. Прокълнал ги е всеки мислещ българин, заради измекярското си лотофагско мълчание. Ние тук … си чоплим семки. Забавляваме се. Не защитаваме докторати. (Слава Богу!)

анонимен написа:
Славяните не са етнос.

Почваш да ми харесваш.

анонимен написа:
Тази думичка е по новото название на термина словени,така че славяни са тези които някога са наричани словени.

Михале, за по-ново название можеш да говориш например за думата „влак” вместо „трен” и „железница”. Това е нещо напълно ново за хората и е нормално да има процес на утвърждаване на едно общо название.
НО
Когато става дума за названия на общности, регистрирани в източниците, не може да се говори за „по-нова думичка”. Може да се говори обаче за развой на думата, който Е свързан с общия развой на езика, а не отделен от него.
В този смисъл би трябвало да напишеш – как и от кой регистриран развой на балканските езици е обусловено преминаването от „СЛОвени” към„СЛАвяни”? Ами СКЛАвините какво ще ги правим?! Те са в доста по-ранни паметници, отколкото СЛОвените. Да не би да има и такъв развой: склави(ни) – словени – славяни?! Ех че интересно ще стане да ми покажеш как е станало преминаването на скла- в сло- , а след това и в сла-. Хехе. Ще те чакам..
Да видим нататъъъъък:

анонимен написа:
Словен е човек който слави Бога,защото Бог е словото или по разбрано казано словен/славянин/ е човек който е набожен или вярва в Бог.

Тъй. А гърците, русите и т.н христиени кво ще ги прайм в историята?! Езичници ниедни, а? Или те са от христиените, които не славят Бога?
Ти, Михале, за колко „вида” християни на Балканите се сещаш? Я да ти видим нивела сега…

анонимен написа:
По тази логика има набожни българи - славяни и българи атеисти,които естествено не са славяни,защото не вярват в бог и естествено не го славят. Михал

Хехе, голяма си скица. Къде ги видя атеистите-българи?!?!?! В кой извор?
Или ми говориш за доскорошните атеисти-комунисти?!
Те, батко, всичките са се клели в това, че са славяни, братя на червената звезда. Тъй че има атеисти, които са славяни – комунягите в Източния блок.

Дотук – никаква мисъл не показа, Михале, никакви знания, само си пролича иначе немалка енергия да квалифицираш без основания и да показваш, че си зубрил учебници.
Пък аз тъй се обнадеждих, че ще ми кажеи нещо ново с доказателства и т.н.
Карай … ще чакам още…

цитирай
57. анонимен - Славянка си, дива славянка...
16.03.2012 13:15
Уважаема Сарадива, премного сте емоционална! (разбира се,това е интересно и даже възбуждащо - но не е толкова подходящо за дискусия, в която хората се опитват да излагат логични аргументи.) Безсмислено е на умряло куче нож да вадите, оставете Сталин и сталинстите - за "славяни" се говори бая преди Октомврийската революция и то от учени, които не са и чували за научния комунизъм. Не търсете заговори навсякъде.. А Вие несъмнено сте славянка ( и то- страстна славянка, изглежда). Щом разбирам без усилия езика Ви, щом наричате небето "небе", земята "земя", водата "вода", хлябът-"хляб", реката-"река", снегът-"сняг", брата "брат" и сестрата - "сестра" - значи говорите език от СЛАВЯНСКАТА група езици, т.е. сте славянка. Това не значи,че не сте и българка - както полякинята е и полякиня, и славянка и т.н. Май още някакви догми от Студената война Ви тормозят, щом намирате нещо смущаващо в това езикът, на който говорите, да бъде (безпристрастно, обективно) определян като славянски. Спокойно, няма нищо срамно в това да говориш славянски език! (Моля да ме извините, ако с нещо ви засягам...)
цитирай
58. saradiva - До Анонимник 57
17.03.2012 11:41
анонимен написа:
Уважаема Сарадива,

Уважаеми, Анонимник,
анонимен написа:
премного сте емоционална! (разбира се,това е интересно и даже възбуждащо - но не е толкова подходящо за дискусия, в която хората се опитват да излагат логични аргументи.)

Няма как да бъдете критерий за преценка на нивела емоционалност в мен – не ви познавам, а и като чета следващото изречение започвам да подозирам, че по-скоро Вие имате нЕкви проблеми и затова сте пристигнали с маската на анонимник тук. Вероятно мерак за изява, невъзможна другаде, комплекс от мислещи жени или най-проЗД комплекс за малоценност. Моля предположенията ми да не се считат за валидни – давам Ви пример как звучи упражнение по психоанализа върху непознат субект…(Повече инфо търсете във всяка книжка на татко Фройд или в албума Стената на Флойд :)
Второ – ако все още не сте забелязал БлогБГ не е дискусионно студио, драги, а е място за развлечение и споделяне. Не съм застанала на някаква трибуна или пък в медийно пространство, така че – пак неуспешен напън за валидна критика. Я да видим нататък сега Вашите опитвания „ да изложите логични аргументи”:

анонимен написа:
Безсмислено е на умряло куче нож да вадите, оставете Сталин и сталинстите

Хехехе, по-скоро всеки нож е умряло куче пред имперските мераци, включително и тези на упоменатите доста живи „кучета”, с изключение на таткото…

анонимен написа:
за "славяни" се говори бая преди Октомврийската революция и то от учени, които не са и чували за научния комунизъм. Не търсете заговори навсякъде..

1. Вие от позицията на какъв го казвате това – сигурно сте един от тези учени? – е, тогава, нали знаете, че ВОСР нито е велика, нито октомврийска, нито социалистическа, нито пък хич революция… Ако сте учен, би трябвало да го знаете, а ако не сте почетете по въпроса и тогава се изказвайте.
2. Бая преди ВОСР се говори за „славяни” – от 17 век. И не се е променило нищо в говоренето – само навивации и внушения. И все с една и съща цел, с различни имена - сещате ли се – едното от тях е „комунизъм”, викаха му и нАучен :)))…
3. Нито един учен, ако е наистина такъв, не би трябвало да говори за „славянска култура”, „славянска страна”, „славянски етнос”, „славянско преселение”, „Славянска прародина”, „славянски артефакти”, „славянски бит” и други подобни НАЗВАНИЯ И ТЕРМИНИ. Допустимо, съгласно истор. факти, е само „славянски езици”, поради простата причина, че класификацията на групите езици, се прави във време, когато имперските „славянски” байраци се веят и внушенията и внушителите са си свършили „бая” работата…
Но пък и да е така – я кажете на един французин, че говори „римски”/романски/ език или че е римлянин /романин/, а кажете на един англичанин, че говори германски език или че е германец. Ще Ви пукнат от бой… /повече за това – прочетете постинга ми”Има ли германско-английски език? А римско-френски?”/
4. Къде видяхте търсени заговори, хехе! Ами че то по-добре да беше всичко на ниво „заговори”, а не дълговечна държавна и междудържавна политика… И предателства, поддържащи настоящото ни дередже…
Хехе –виждате ли колко грешни разбирания се съдържат само в едно Ваше изречение! Да видим нататъъъъък:

анонимен написа:
А Вие несъмнено сте славянка ( и то- страстна славянка, изглежда).

Тц, не съм – в паспорта ми пише друго – българка.
За страстите няма да говорим, щото това не е тема на блога ми, макар че виждам у Вас голямо пристрастяване към страстното обследване на страстността ми… Не бихте могъл и това да направите, освен да си вадите изводи. Дотук само грешни.
анонимен написа:
Щом разбирам без усилия езика Ви, щом наричате небето "небе", земята "земя", водата "вода", хлябът-"хляб", реката-"река", снегът-"сняг", брата "брат" и сестрата - "сестра" - значи говорите език от СЛАВЯНСКАТА група езици, т.е. сте славянка.

Да – БЪЛГАРСКИЯТ език, на който говорим и пишем ние, българите, Е в тази група езици, назована в късно време. (По-правилно е било да ги назоват „СЛОвенски езици”, но … това е друга тема. Думата „словени” НЕ Е една и съща със „славяни” – нито като време на използване, нито като вид понятие, нито като значение…).
Това обаче НЕ ме прави „славянка”, както и не прави романин нито един французин това, че езикът му е включен в романската група езици, не прави германец нито един англичанин, заради това, че езикът му е включен в групата на германските езици и .. так далее…

анонимен написа:
. Това не значи,че не сте и българка - както полякинята е и полякиня, и славянка и т.н.

Вие й кажете на полякинята, че е славянка и …. Да видим дали ще Ви даде… да й правите психо-профил, например…. То не че можахте при мен, ама при нея и до опит няма да стигнете :))))

анонимен написа:
Май още някакви догми от Студената война Ви тормозят, щом намирате нещо смущаващо в това езикът, на който говорите, да бъде (безпристрастно, обективно) определян като славянски.

1. Тц – пак НЕуспешен опит за психоанализ! НИЩО не ме тормози – пиша си каквото съм разбрала. Апропо – преди две години е писано това – сега вече убедеността ми е категорична и веселието е още по-голямо. В момента искрено се забавлявам с Вашия коментар и се надявам да продължите в същия дух. Форматът, който позволява Фейсбук, не ми допада и с удоволствие се връщам тук, да посрещна някой позакъснял гост… Спешъл за такива като Вас ще взема да пусна нови „страсти” : ))) в нови постинги! Хеххее…
2. Промяната на думата от „словени” на „славяни” НЕ Е нито безприСТРАСТно, нито обективно, драги! Трябва мноооого да четете, за да научите първо каква е разликата между „склавини”, „словени” и „славяни” . Джокер: в този хронологичен ред се появяват в източниците, остава сега да разберете какви общности са индикирани с първите две и каква лъжа подпира третото. Тъй и тъй сте тук, за отскок започниете с блога ми, с КОМЕНТАРИТЕ в него и после ще Ви дам списък…

анонимен написа:
Спокойно, няма нищо срамно в това да говориш славянски език! (Моля да ме извините, ако с нещо ви засягам...)

Хехе, голяма сте скица! Нито имам нужда от това възрастно „Спокойно”, казано от човек, написал горните думи, нито пък някой може да ме засегне на ТАЗИ тема!
Ако искате да почваме да спорим. Само че първо ще трябва да изоставим Вие-формата… За „дискусиите” тук, в нета… не е подходяща…
Поздрави!
цитирай
59. branko912 - Blagodarja na avtora i na grupata. ...
01.02.2015 22:21
Blagodarja na avtora i na grupata. Slu4aino popadnah i s udovolstvie si zarjazah rabotata na 4as
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: saradiva
Категория: История
Прочетен: 1035550
Постинги: 21
Коментари: 2080
Гласове: 4815